Моніторинг законодавства

Огляд законопроектів, що знаходяться на розгляді в Комітетах Верховної Ради та стосуються інноваційного розвитку та підтримки «чистих» технологій.

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

Реєстр. № Порядок проходження Назва та спрямованість законопроекту
2471 19.11.2019 – одержано Верховною Радою

05.02.2020 – отримано  висновок Головного науково-експертного управління (ГНЕУ)

20.02.2020 – одержано заяву про відкликання

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо розвитку сфери використання рідкого біопалива (біокомпонентів)

Метою, яка покладена в основу проекту Закону, є створення нормативно-правового підґрунтя для розвитку сфери виробництва, обігу та використання рідкого біопалива на транспорті.

Висновок ГНЕУ: за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій.

2582 12.12.2019 – одержано Верховною Радою

16.12.2019 – надано для ознайомлення членам Коміету

03.02.2020 – отримано  висновок Головного науково-експертного управління (ГНЕУ)

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про ринок електричної енергії” (щодо енергетичної безпеки, балансування енергосистеми та системи накопичення енергії)

Метою прийняття проекту Закону є законодавче визначення статусу систем акумулювання електроенергії. Прийняття Закону забезпечить використання електроакумулюючих систем, збалансує роботу енергосистеми та підвищить стабільність електропостачання для споживачів.

Висновок ГНЕУ: багато положень законопроекту потребують додаткового обгрунтування.

 

Комітет з питань освіти, науки та інновацій

Реєстр. № Порядок проходження Назва та спрямованість законопроекту
2619 18.12.2019 – одержано Верховною Радою

Висновок Головного науково-експертного управління – відсутній

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про науковий парк “Київська політехніка” (щодо забезпечення інноваційного розвитку шляхом залучення інвестицій в створення інфраструктурних об’єктів наукового парку)

Метою законопроекту є забезпечення інноваційного розвитку шляхом залучення інвестицій в створення інфраструктурних об’єктів наукового парку через розширення переліку видів  об’єктів, що створюються в результаті реалізації проектів наукового парку і які буде мати право виконувати Науковий парк разом з його партнерами в інтересах Університету, зокрема, шляхом надання їм права виконувати проекти в результаті реалізації яких будуть створені інфраструктурні об’єкти цільове призначення яких відповідає пріоритетним напрямкам діяльності наукового парку.

 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування

Реєстр. № Порядок проходження Назва та спрямованість законопроекту
2051-1 18.09.2019 – одержано Верховною Радою

20.09.2019 – надано для ознайомлення членам Комітету

10.10.2019 – отримано  висновок Головного науково-експертного управління (ГНЕУ)

29.10.2019 – включено до порядку денного

12.11.2019 – прийнято в першому читанні

Проект Закону про обмеження обігу пластикових пакетів на території України

Основна мета проекту –  визначення правових та організаційних засад обігу пластикових пакетів, упорядкування відносин, що виникають під час розповсюдження пластикових пакетів на території України, а також стимулювання розвитку виробництва біорозкладних пластикових пакетів, що надасть можливість українським виробникам стати на шлях глобальних європейських та світових тенденцій та зайняти провідне місце у світовому виробничому ланцюгу.

Висновок ГНЕУ: прийняття проекту у запропонованому вигляді не матиме позитивного ефекту, а тому його доцільно повернути на доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

2207 03.10.2019 – одержано Верховною Радою

07.10.2019 – надано для ознайомлення членам Комітету

12.11.2019 – включено до порядку денного

18.02.2020 – надано подання Комітету про відхилення

Проект Закону про управління побутовими та іншими відходами

Розроблений законопроект забезпечує прийняття низки галузевих та спеціальних законів поводження з відходами, створює законодавчу передумову створення вкрай необхідних органів центральної та визначає їх повноваження у системі влади, тим самим забезпечує розробку регіональних планів та реалізацію Національного плану з управління відходами, та відкриває можливості залучення приватних та інституціональних інвестицій.

2207-1 16.10.2019- одержано Верховною Радою

22.10.2019 – надано для ознайомлення членам Комітету

12.11.2019 – включено до порядку денного

18.02.2020 – надано подання Комітету про доопрацювання

Проект Закону про управління відходами

Законопроектом вперше впроваджуються в національне законодавство основоположні принципи та положення європейського законодавства у сфері управління відходами, зокрема, запровадження ієрархії управління відходами та розширеної відповідальності виробника, системи довгострокового планування управління відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях.

2207-2 17.10.2019 – одержано Верховною Радою

22.10.2019 – надано для ознайомлення членам Комітету

12.11.2019 – включено до порядку денного

15.11.2019 – отримано  висновок Головного науково-експертного управління (ГНЕУ)

18.02.2020 – надано подання Комітету про відхилення

Проект Закону про відходи

Проект закону розроблено з метою встановлення нових та вдосконаленню діючих правових та організаційних засад у сфері поводження з відходами. Проектом закону передбачається створення правових передумов для захисту навколишнього природного середовища та здоров’я людей шляхом запобігання або зниження негативних наслідків утворення відходів та поводження з ними, а також зменшення загального впливу використання ресурсів та підвищення ефективності такого використання, використання відходів як матеріальних та енергетичних ресурсів.

Висновок ГНЕУ: за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій.

2352 30.10.2019 – одержано Верховною Радою

05.11.2019 – надано для ознайомлення членам Комітету

12.11.2019 – включено до порядку денного

Проект Закону про батареї і акумулятори

Метою цього законопроекту є введення системи розширеної відповідальності виробника щодо батарей та акумуляторів, сприяння сталому їх виробництву та створення системи управління відходами батарей та акумуляторів, забезпечення високого ступеня рециклювання і повернення в економічний обіг вторинної сировини, зменшення видалення необроблених відходів батарей та акумуляторів. Цей законопроект доповнює загальне законодавство  України по управлінню відходами в частині управління відходами батарей та акумуляторів і розроблений  з врахуванням основних вимог (Рамкової) Директиви № 2008/98/ЄС Європейського парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. «Про відходи та скасування деяких директив» та Директиви 2006/66/ЄС Європейського парламенту і Ради від 6 вересня 2006 року про батарейки, батареї та акумулятори і відходи з них та скасування Директиви 91/157/ЄС.

2464 18.11.2019 – одержано Верховною Радою

26.11.2019 – надано для ознайомлення членам Комітету

04.02.2020 – отримано  висновок Головного науково-експертного управління (ГНЕУ)

27.02.2020 – надано подання Комітету про доопрацювання

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження європейських принципів модернізації української промисловості

Завданням проекту є закріплення оптимального, якісного, ефективного та цільового механізму використання коштів для проведення виключно цільових природоохоронних заходів, а також стимулювання екологічних інвестицій для покращення екологічної ситуації в Україні.

Висновок ГНЕУ: Враховуючи те, що згідно зі  ст. 116 Конституції України забезпечення проведення політики у сферах охорони природи та екологічної безпеки належить до повноважень Кабінету Міністрів України, для прийняття зваженого рішення щодо пропозицій проекту доцільно отримати висновок Уряду.

3117 24.02.2020 – одержано Верховною Радою

Висновок Головного науково-експертного управління – відсутній

Проект Закону про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення

Метою проекту Закону є встановлення правових та організаційних засад запобігання, зменшення, контролю та усунення забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності, для забезпечення високого рівня захисту довкілля шляхом впровадження інтегрованого дозволу, визначення видів діяльності, які вимагають інтегрованого дозволу, вимог щодо застосування найкращих доступних технологій та методів управління, моніторингу викидів та контролю суб’єктів господарювання, які отримали інтегрований дозвіл.

 

Комітет з питань економічного розвитку

Реєстр. № Порядок проходження Назва та спрямованість законопроекту
0943 29.08.2019 – одержано Верховною Радою

03.09.2019 – надано для ознайомлення членам Комітету

Висновок Головного науково-експертного управління – відсутній

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності технологічних парків

Проект Закону спрямований на створення сприятливих умов для активізації діяльності технологічних парків. Проект Закону крім уточнення термінологічної бази передбачає:

–       спрощення порядку реєстрації технологічних парків;

–       визначення підстав щодо встановлення строку дії та порядку запровадження спеціального режиму інноваційної діяльності технологічних парків при виконанні проектів технологічних парків;

–       зміни механізму державної реєстрації проектів технопарків та підстав для скасування державної реєстрації проектів технологічних парків;

–       посилення контролю та відповідальності за реалізацію проектів технологічних парків, а також за використанням коштів спеціального рахунку, що спрямовуються на виконання проектів технологічного парку.

1199 29.08.2019 – одержано Верховною Радою

09.09.2019 – направлено на розгляд Комітету

10.09.2019 – надано на заміну

Висновок Головного науково-експертного управління – відсутній

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації окремих положень законодавства Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності

Проект Закону спрямований на створення оптимальної, якісної та ефективної державної системи правової охорони інтелектуальної власності, здатної сформувати, реалізувати прозору публічну модель подолання існуючих викликів та ризиків і запропонувати дієві інструменти сфери інтелектуальної власності як стимули для розвитку споріднених економічних та суспільних чинників. Метою прийняття проекту Закону є узгодження положень законодавства України у сфері охорони прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки і торговельні марки з правом Європейського Союзу, та імплементація відповідних положень Угоди про асоціацію.

2134 12.09.2019 – одержано Верховною Радою

16.09.2019 – надано для ознайомлення членам Комітету

02.10.2019 – включено до порядку денного

Висновок Головного науково-експертного управління – відсутній

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння інвестиційної привабливості України та забезпечення захисту прав і законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності

Метою прийняття зазначеного законопроекту є забезпечення умов для масштабного стимулювання інвестиційних надходжень в реальний сектор економіки шляхом кардинальної зміни моделі підключення промислових споживачів до інженерних мереж та встановлення справедливих ринкових відносин між замовниками будівництва інженерних мереж (промисловцями, забудовниками, аграріями тощо) та суб`єктами природних монополій.

2149 17.09.2019 – одержано Верховною Радою

20.09.2019 – надано для ознайомлення членам Комітету

Висновок Головного науково-експертного управління – відсутній

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення державної підтримки підприємницької діяльності самозайнятих осіб у сфері послуг та розвитку малого і середнього підприємництва

Законопроект передбачає надання права самозайнятим фізичним особам, які провадять підприємницьку діяльність у сфері послуг, брати добровільну участь у системі загальнообовʼязкового державного соціального страхування у разі, якщо обсяг доходу, отриманого ними впродовж календарного року, не перевищує 300 000 гривень.

2255 10.10.2019 – одержано Верховною Радою

15.10.2019 – надано для ознайомлення членам Комітету

28.10.2019 – отримано  висновок Головного науково-експертного управління (ГНЕУ)

03.12.2019 – вручено подання Комітету про розгляд

03.12.2019 – включено до порядку денного

04.02.2020 – прийнято в першому читанні

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності

Проектом Закону передбачається створення Національного органу інтелектуальної власності України (НОІВ) як юридичної особи публічного права (державної організації), що належить до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (Мінекономіки). Мінекономіки забезпечуватиме формування та реалізуватиме державну політику в сфері інтелектуальної власності, а НОІВ виконуватиме окремі публічні функції (владні повноваження) з реалізації державної політики (видача охоронних документів (патентів, свідоцтв) на об’єкти права інтелектуальної власності).

Висновок ГНЕУ: за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу за умови урахування висловлених зауважень і пропозицій.

2258 11.10.2019 – одержано Верховною Радою

17.10.2019 – надано для ознайомлення членам Комітету

24.12.2019 – отримано  висновок Головного науково-експертного управління (ГНЕУ)

04.02.2020 – прийнято в першому читанні

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом

Метою прийняття проекту Закону є забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на торговельні марки і промислові зразки із правом Європейського Союзу.

Висновок ГНЕУ: за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з наступним  урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

2259 11.10.2019 – одержано Верховною Радою

17.10.2019 – надано для ознайомлення членам Комітету

25.10.2019 – отримано  висновок Головного науково-експертного управління (ГНЕУ)

12.11.2019 – включено до порядку денного

05.02.2020 – прийнято в першому читанні

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства)

Метою прийняття проекту Закону є забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на винаходи і корисні моделі із правом Європейського Союзу.

2382 06.11.2019 – одержано Верховною Радою

08.11.2019 – надано для ознайомлення членам Комітету

10.12.2019 – отримано  висновок Головного науково-експертного управління (ГНЕУ)

17.12.2019 – вручено подання Комітету про розгляд

17.12.2019 – включено до порядку денного

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України стосовно покращення інвестиційного клімату (щодо скасування державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність)

Проектом Закону пропонується внести зміни до Законів України “Про режим іноземного інвестування” і “Про імміграцію” в частині виключення норми щодо здійснення державної реєстрації договорів (контрактів).

Висновок ГНЕУ: відсутність реєстрації договорів про спільну інвестиційну діяльність може призвести до виконання  договорів, умови  яких не відповідають законодавству України (що перевіряється при їх державної реєстрації), що може негативно позначитися як на правах іноземних інвесторів, так і на правах суб’єктів господарювання України.

2476 21.11.2019 – одержано Верховною Радою

27.11.2019 – надано для ознайомлення членам Комітету

24.12.2019 – отримано  висновок головного науково-експертного управління (ГНЕУ)

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні

Проект Закону спрямований на скасування необґрунтованого мораторію щодо примусового виконання рішень, стягувачами або боржниками за яким є державні підприємства, що були включені до переліків, затверджених Законом України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» та врегулювання питання щодо встановлення мораторію на застосування процедур санації та ліквідації у справах про банкрутство.

Висновок ГНЕУ: за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно повернути на доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій.

2659 20.12.2019 – одержано Верховною Радою

28.12.2019 – надано для ознайомлення членам Комітету

Висновок Головного науково-експертного управління – відсутній

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності

Проєктом пропонується закріплення уніфікованого підходу щодо визначення юридичної природи майнових прав інтелектуальної власності самостійної категорії суб’єктивних цивільних прав, відмінної від права власності на речі. Проєктом також пропонується уточнити підстави та момент набуття прав інтелектуальної власності на об’єкти авторського права та суміжних прав.

3024 06.02.2020 – одержано Верховною Радою

07.02.2020 – надано для ознайомлення членам Комітету

Висновок Головного науково-експертного управління – відсутній

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон”

Законопроектом пропонується внести зміни до окремих положень Закону України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон», а саме: в частині створення спеціальних (вільних) економічних зон за ініціативи народних депутатів України.