Анкета для участі в конкурсі інноваційних екологічно дружніх стартапів

Будь ласка, надайте відповіді на питання анкети. Після перегляду надісланої анкети, ми можемо зв’язатися з вами з метою проведення телефонного інтерв’ю, для уточнення деталей. Маєте питання щодо заповнення анкети? Звертайтесь за e-mail адресою: tania.mazaieva@gmail.com (Національний експерт з комунікацій — Тетяна Веха)

Назва стартап-проекту

Хто подає проект (назва підприємства/ творчого колективу/ПІБ фізичної особи)

Рік заснування чи реєстрації (для підприємств та організацій)

Місце розташування (фактична адреса)

Веб-сторінка/сторінка в соціальних мережах (в разі наявності)

Логотип (у разі наявності) (файл формату:jpg,pdf,png,jpeg не більше 5мб)

Опис проекту (короткий опис на 3-4 речення вашої інноваційної ідеї, продукту або сервісу)

Команда старатап-проекту (інформація про колектив, який впроваджуватиме стартап-проект – загальна кількість учасників, ПІБ кожного учасника, наявність наукового ступеня, посада на підприємстві, контактна інформація)

Технологія (чи є ваша ідея новою, або ж покращеною версією існуючої технології, опишіть як вона працює, будь яка інша інформація щодо вашої технолгії)

Галузь застосування

Потенційний ринок збуту (вказуються потенційні ринки збуту -країна(и), підприємства, організації (вказати назви). В разі наявності меморандумів або договорів про співпрацю з підприємствами - потрібно вказати та надати інформацію про співпрацю.

Основні переваги проекту (інформація про те, в чому полягає інноваційність та унікальність стартап-проекту в порівнянні з існуючими прототипами чи вже існуючими стартапами як в Україні так і світі)

Проблеми, які вирішує стартап-проект (опишіть проблему, для вирішеня якої слугує ваша ідея)

Об’єкти інтелектуальної власності (наявність/відсутність патентів/документів про інтелектуальну власність, авторських прав, договорів на володіння і т.п.)

Ступінь відпрацьованості стартап-проекту (наявність або відсутність прототипу, наявність або відсутність технічної документації, наявність або відсутність бізнес-плану)

Фінансування (у гривнях та/або доларах США: (власні кошти, залучені кошти, скільки ще потрібно залучити коштів для повної реалізації проекту)

Орієнтовний термін реалізації проекту

Контактна особа:
Прізвище

Ім’я

По батькові

Посада(роль у проекті)

Тел

Email

Адреса

Додатково просимо надати наступні документи (у разі наявності):
Презентація стартап-проекту (файл формату:jpg,pdf,pptx,ppt,png,jpeg не більше 5мб)

Відео візитівка проекту (файл формату:avi,mp4,mp3,wmv не більше 5мб)

Скан-копія патентів/свідоцтв про авторське право, договорів (за наявності) (файл формату:jpg,pdf,png,jpeg не більше 5мб)

Для підприємств - скан-копія документа про реєстрацію (файл формату:jpg,pdf,png,jpeg не більше 5мб)

УМОВИ УЧАСТІ

До участі у конкурсі стартап-проектів запрошуються малі та середні підприємства з терміном реєстрації не більше 3 років, організації, творчі колективи, наукові товариства та спілки, фізичні особи-винахідники.

Кінцевий термін подання заявки  до 12 червня 2022 року включно.

Подані стартап-проекти мають бути спрямованими на запровадження «чистих» технологій (будь-яких процесів, продуктів або послуг, які знижують негативний вплив на навколишнє середовище за рахунок значного підвищення енергоефективності виробництва, сталого використання ресурсів (поводження з відходами включно) або заходів щодо захисту навколишнього середовища) та мати результатом скорочення викидів парникових газів та інших забруднюючих речовин в навколишнє середовище.

Інноваційна розробка може представляти собою продукт, технологію, методологічний підхід, програмне забезпечення, дизайн проект. Стартап-проекти не мають бути проектами з реконструкції або реструктуризації існуючих підприємств.