Політика в сфері інтелектуальної власності
Інституційна інфраструктура

Відповідно до Наказу Міністерства Економічного Розвитку і Торгівлі України «Деякі питання організації діяльності у сфері інтелектуальної власності» № 387 від 22.03.2018 р. закладами, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності визначено:

Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності»

(Укрпатент), яке було утворено з метою виконання завдань, визначених Уповноваженим органом управління, із забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності; задоволення суспільних потреб у державній експертній оцінці відповідності об’єктів права інтелектуальної власності законодавчо встановленим умовам надання їм правової охорони та в інформації щодо об’єктів права інтелектуальної власності;

Подання до Уповноваженого органу управління науково обґрунтованих пропозицій з розвитку відносин у сфері інтелектуальної власності, удосконалення нормативно-правового, методологічного, інформаційно-аналітичного та фінансово-економічного забезпечення цих відносин; задоволення суспільних потреб щодо права на результати інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, що визначені нормативно-правовими актами. Із Статутом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» можна ознайомитить за посиланням.

Перейти на сайт:
ukrpatent.org
Державна організація «Українське агентство з авторських та суміжних прав»

Державна організація «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (УААСП), яку було утворено з метою управління на колективній основі майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав та інших правовласників, зокрема такими категоріями майнових прав, як використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав шляхом публічного виконання, запису, публічного сповіщення, публічної демонстрації, публічного показу, ретрансляції, відтворення творів, репрографічного відтворення (репродуктування), тиражування творів образотворчого мистецтва у промисловості, а також права слідування, сприяння зазначеним суб’єктам та іншим правовласникам щодо передачі прав, на використання творів науки, літератури і мистецтва на індивідуальній основі,представництва законних інтересів суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав та інших правовласників у державних і громадських органах та організаціях, здійснення окремих функцій за дорученням Уповноваженого органу управління. Більш детально із Статутом УААСП можна ознайомитись за посиланням.

Перейти на сайт:
uacrr.org
Державна інноваційна фінансово-кредитна установа

(ДІФКУ), яку було утворено з метою здійснення фінансової підтримки інноваційної діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності, а також залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку реального сектору економіки, підвищення вітчизняного потенціалу з експорту продукції, що виробляється на підприємствах галузей національної економіки, захисту та підтримки національного товаровиробника. Із Статутом ДІФКУ можна ознайомитись за посиланням.

Перейти на сайт:
www.sfii.gov.ua
Державна організація «Національний офіс інтелектуальної власності»

Державна організація «Національний офіс інтелектуальної власності» (НОІВ), яку було утворено 24 травня 2018 року відповідно до наказу № 718 Міністра економічного розвитку і торгівлі як орган державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визнаний на національному рівні, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені законодавством та статутом. З метою діяльності, завданнями і функціями НОІВ можна ознайомитись за посиланням.

Перейти на сайт:
nipo.org.ua
Нормативно-правова база
Діючі нормативні акти в сфері інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав (в порядку прийняття)