Проект «Глобальна інноваційна програма екологічно чи­стих технологій для малих та середніх підприємств Украї­ни»

У 2011 році Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) у партнерстві з Глобальним екологічним фондом (ГЕФ) впровадили перший конкурс чистих технологій для малих та середніх підприємств у Південній Африці, що мали інноваційні ідеї та проекти у сферах «зеленого» будівництва, енергоефективності та відновлювальних джерел енергії.

Програма GCIP у період з 2011 по 2017 року

У період з 2011 по 2017 рік Програма GCIP була впроваджена у 8 країнах (Вірменія, Індія, Малайзія, Марокко, Пакистан, Південна Африка, Таїланд та Туреччина) і стала провідною глобальною ініціативою ГЕФ-ЮНІДО щодо просування Cleantech інновацій як бізнес-моделі, тим самим безпосередньо залучаючи приватний сектор для вирішення екологічних проблем. Програма GCIP підтримує екологічно дружні проекти по всьому світу, а також сприяє розвитку стартапів та МСП у сфері чистих технологій.

Опис проекту

«Глобальна інноваційна програма екологічно чистих технологій для малих та середніх підприємств України» (GCIP Ukraine) є частиною глобальної ініціативи, спрямованої на просування інноваційних технологій та створення екосистеми підтримки інноваційного підприємництва. З січня 2019 року ЮНІДО за підтримки ГЕФ розпочало впровадження Проекту в Україні у співпраці з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством екології та природних ресурсів України та Державною інноваційною фінансово-кредитною установою. Проект відповідає пріоритетам національної політики України та ГЕФ.

Мета проекту:
Сприяння розвитку низьковуглецевої економіки та підприємництва шляхом створення екосистеми для просування екологічно дружніх інноваційних проектів.

Компоненти проекту

У рамках GCIP Україна щороку реалізуються дві акселераційні програми, що включають конкурс клінтех стартапів, Бізнес-академію та програму менторства. Програма покликана допомогти інноваторам підготувати свій проект для можливості залучення інвестицій, пошуку потенційних партнерів (українських та міжнародних) та виходу на ринок.

Створення національної платформи чистих технологій для просування інновацій задля забезпечення глобальних екологічних переваг і створення зелених робочих місць в Україні.

Посилення нормативно-правової бази щодо інноваційних технологій та підприємницької екосистеми в Україні.

Розбудова національного потенціалу для підтримки та просування інновацій у сфері чистих технологій.

Очікувані результати:

Започаткування ефективного механізму розробки та підтримки екологічно-дружніх інноваційних проектів

Створення робочих місць та посилення конкурентоспроможності МСП.

Розробка ефективного менторингу та тренінгових програм у сфері екологічно-дружніх технологій для малих та середніх підприємств та стартапів

Зменшення загальнонаціональних викидів парникових газів та сприяння сталому екологічному розвитку в Україні

Забезпечення доступу українських винахідників та стартапів до існуючих фінансових механізмів підтримки(гранти, венчурне фінансування, «ангельське» фінансування, кредитні кошти)

Команда проекту
Офіс проекту
Кирильчук Ігор
Національний координатор проекту
i.kyrylchuk@unido.org
Офіс проекту
Веха Тетяна
Національний експерт з комунікацій
tania.mazaieva@gmail.com
Офіс проекту
Перната Катерина
Координатор тренінгових програм
kateryna.pernata@gmail.com
Офіс проекту
Кобець Микола
Національний експерт з розвитку інноваційної екосистеми
kobets125@gmail.com
Офіс проекту
Пасічник Катерина
Асистент проекту
K.PASICHNYK@unido.org