Інноваційна політика

Інституційна інфраструктура

Основним координаційним центром інноваційної діяльності в Україні є Кабінет Міністрів України, який здійснює свій вплив через два центральні міністерства:

Серед основних завдань Міністерства є забезпечення, формування та реалізація:

 • державної політики у сфері розвитку підприємництва;
 • державної інвестиційної політики, зокрема з управління державними інвестиціями;
 • державної політики у сфері інтелектуальної власності;
 • державної інноваційної політики в реальному секторі економіки.

Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджено Постановою КМУ № 459 від 20.07.2014 (остання редакція від 04.12.2019 згідно постанови КМУ № 1072). Детально з Положенням про Міністерство можна ознайомитись за посиланням.

Серед основних завдань Міністерства є забезпечення, формування та реалізація державної політики в сферах:

 • освіти і науки;
 • наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності в зазначених сферах;
 • трансферу (передачі) технологій.

Відповідно до покладених на нього завдань Міністерство:

 • здійснює нормативно-правове регулювання у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної діяльності, інноваційної діяльності в зазначених сферах, трансферу (передачі) технологій;
 • формує пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності на підставі довгострокових і середньострокових прогнозів науково-технічного та інноваційного розвитку;
 • організовує та координує інноваційну діяльність у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної діяльності;
 • забезпечує формування державної політики щодо трансферу технологій, передачі майнових прав на технології та/або їх складові;
 • забезпечує розвиток загальнодержавної системи науково-технічної інформації, національної інноваційної системи, системи наукової і науково-технічної експертизи проектів державних, міжнародних та регіональних програм;

Положення про Міністерство освіти і науки затверджено Постановою КМУ № 630 від 16.10.2014 (остання редакція від 18.12.2019 згідно постанови КМУ № 1080). Детально з Положенням про Міністерство можна ознайомитись за посиланням.

 

Нормативно-правова база

 

Нормативні акти України в сфері інноваційної політики (в порядку прийняття)