Огляд новин в сфері CleanTech 2021 рік. Дайджест #1

НОВИНИ В СФЕРІ ЧИСТИХ ТЕХНОЛОГІЙ


⇒ Тенденції розвитку чистих технологій

 

Британська компанія IHS Markit визначила та узагальнила 10 найкращих тенденцій чистих технологій, які очікуються цього року у технологіях, що зменшують викиди вуглецю та протистоять зміні клімату. Цей безкоштовний довідковий документ (в форматі White Paper) дає короткий огляд наших даних, аналізу та розуміння у цілому спектрі технологій. Ознайомитись з цим документом (англійською мовою) можна за цим посиланням


⇒ Канада стала одним з світових лідерів у галузі чистих технологій та інновацій

 

Канада посіла 2-е місце за глобальним індексом інновацій Cleantech-2021 (GCII-2021). Вона поступилась лише США, але випередила Німеччину, Францію та Великобританію.  11 зі 100 перелічених компаній є канадськими, що є другою за величиною сумою для будь-якої країни.

Довідково: Для версії GCII-2021 було подано 11 505 номінацій із понад 75 країн світу.

 


⇒ Ранжування країн за кількістю компаній, що потрапили в топ-100 кращих Cleantech компаній світу за даними Глобального Індексу Інновацій Cleantech-2021

 

 • Канада – 11
 • Німеччина – 9
 • Великобрітанія – 7
 • Франція – 5
 • Нідерланди – 4
 • Китай – 3
 • Швейцарія – 2
 • Фінляндія – 2
 • Словенія – 1
 • Швеція – 1
 • Ізраїль – 1
 • Іспанія – 1
 • Індія – 1
 • Австралія – 1

Подробиці про канадські компанії, що потрапили до ТОП-100 інноваційних компаній світу в сфері Cleantech можна дізнатись тут.


⇒ Позиції України в міжнародних рейтингах у сфері промислового розвитку

 

ExxonMobil operation near Chicago, IL, summer of 2014

(Джерело: INDUSRTY4UKRAINE)

 

Рейтингування, як порівняльна оцінка стану країн на міжнародній арені – це своєрідна мітка країни, що формує її сприйняття зовнішнім світом. Воно надає оцінку результативності обраної моделі економічного розвитку та надає орієнтири для розробників політики щодо напрямів її покращання.

 

 

Серед широкого спектру міжнародних рейтингів та індексів для оцінки розвитку країн з різних позицій для оцінки результативності промислового розвитку існує обмежене коло індексів. Серед них індекс промислової конкурентоспроможності (ІПК) UNIDO (англ. Competitve Industrial Performance index, скорочено CIP), індекс готовності до Четвертої промислової революції Всесвітнього економічного форуму (WEF), тощо.

 

Хоча Україна показала певний прогрес по ряду складових загальноекономічних рейтингів протягом 2014-2019 рр., зокрема покращення легкості ведення бізнесу з 96 до 71 місця та індексу економічних свобод з 162 до 147 місця, однак ці покращення не призвели ані до зростання економіки країни, ані добробуту населення.

 

Натомість UNIDO доводить, що існує тісний причинно-наслідковий зв’язок між бідністю та рівнем розвитку переробної промисловості. Отже, варто критично поглянути на позиції України та її сусідів за складовими ІПК. За ІПК звіт UNIDO від 2020 року позиціонує Україну на 69 місці серед 152 країн світу проти 53 місця у 2010.


НОВИНИ ПАРТНЕРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ


⇒ Перегляд переліку пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності

 

Триває робота МОН над переглядом переліку пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності, а також механізму їх реалізації. Для розв’язання цієї проблеми у Верховній Раді України вже зареєстровано законопроєкт щодо продовження на рік наукових пріоритетів.

 

За цей час перед командою МОН стоїть завдання напрацювати засади відбору пріоритетних напрямів та конкретні напрями науково-технологічного розвитку.

 

Це опитування представляє собою другий етап форсайт-дослідження. Цільовою аудиторією є представники бізнесу, експертного середовища та центральних органів виконавчої влади. Мета опитування – оцінити важливість запропонованих науковою спільнотою технологій / розробок / послуг.

 

Запрошуємо експертів долучитись до актуалізації переліку пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності шляхом заповнення анкети на сайті МОН .


⇒ Конкурси інноваційних проектів

 

В лютому 2021 року в ДІФКУ відбувся 4-й конкурс інноваційних проектів, до якого виявило жвавий інтерес чимало компаній інноваційної CleanTech індустрії. Формою фінансування проектів є безпроцентна позика на поворотній основі до 36 місяців, а розмір фінансування в рамках одного проекту складає до 25,0 млн. гривень.

 

Згідно закону України «Про інноваційну діяльність» та за умовами конкурсу учасники мали зареєструвати проекти в Державному реєстрі інноваційних проектів Міністерством освіти і науки України.

 

Серед фіналістів конкурсного відбору є дві компанії з інноваційними рішеннями в сфері Clean Tech:

 

 • ТОВ «Чисторуб» із проектом «Створення комплексу з виробництва біополімеру на основі інноваційної технології отримання нанополіолефінів», та
 • «Міт Інвест Груп» з проектом «Створення інноваційного методу зберігання м’ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища»

В травні буде проведено черговий конкурсний відбір інвестиційних проектів, пов’язаних із знешкодженням та утилізацією небезпечних відходів, згідно із взятими державою на себе зобов’язаннями перед Європейським союзом в частині поводження з відходами.


НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА


Моніторинг законодавства України, що прямо або опосередковано впливає на формування та зміцнення національної підприємницької та інноваційної екосистеми в галузі чистих технологій

 

Постанова КМУ «Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року» № 179 від 03 березня 2021 р.

 

Стратегія є основою під час розроблення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади планів заходів, проектів програмних і стратегічних документів, проектів законів та інших актів законодавства.

 

Програмні та стратегічні документи Кабінету Міністрів України, плани діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади мають бути приведеними у відповідність із Стратегією (у разі потреби) та мають виконуватись з урахуванням пріоритетності досягнення визначених Стратегією стратегічних цілей.

 

Указ Президента України «Про національний фонд інвестицій» №103/2021 від 19 березня 2021 року

 

З метою створення сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних проектів, розвитку міжнародного економічного співробітництва, зростання конкурентоспроможності економіки України даним Указом Кабінету Міністрів України предписано вжити в установленому порядку заходів щодо створення національного фонду інвестицій та унормування питань його діяльності, зокрема стосовно визначення напрямів діяльності фонду, органів його управління та їх повноважень, порядку формування статутного капіталу, джерел формування коштів фонду, використання прибутку, здійснення контролю за діяльністю фонду, проведення незалежного аудиту.

 

На виконання вищезазначеного Указу Президента України Кабінетом Міністрів України було прийнято Постанову «Про утворення державного підприємства “Національний фонд інвестицій України”» № 295 від 31 березня 2021 р.

 

Предметом діяльності цього підприємства є:

 • залучення та концентрація фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів;
 • фінансування та реалізація пріоритетних інвестиційних проектів;
 • залучення інвестицій;
 • підготовка інвестиційних та інших проектів;
 • управління об’єктами власності відповідно до закону;
 • утворення інвестиційних фондів, участь в інвестиційних фондах;
 • участь у спільній діяльності;
 • участь у соціально значущих проектах.

Також цією Постановою передбачено у місячний строк розробити проект закону про Національний фонд інвестицій України, в якому, зокрема, передбачити механізми створення спільних інвестиційних проектів із суверенними фондами Об’єднаних Арабських Еміратів, держави Катар та інших держав, а також проект закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” щодо фінансування Національного фонду інвестицій України. Також Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в місячний строк після прийняття закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” щодо фінансування Національного фонду інвестицій України необхідно подати в установленому порядку Кабінету Міністрів України проект рішення щодо перетворення державного підприємства “Національний фонд інвестицій України” в акціонерне товариство.

 

Для реалізації положень прийнятого наприкінці 2020 року Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні» (№ 1116-IX від 17.12.2020), який визначає організаційні, правові та фінансові засади державної підтримки інвестиційних проектів з метою створення сприятливих умов для залучення в Україну значних інвестицій (внутрішніх і зовнішніх), створення нових робочих місць, стимулювання економічного розвитку регіонів та зростання конкурентоспроможності економіки України, в першому кварталі 2021 року були розроблені та прийняті наступні Закони України:

 

та


Міністерство освіти і науки України розробило Стратегію розвитку вищої освіти, яка визначає місце вищої освіти у суспільстві й економіці країни через формулювання місії та візії, основні стратегічні й операційні цілі та завдання щодо їх досягнення, механізм реалізації та моніторингу, очікувані результати та способи їх вимірювання.

 

Цей документ розроблено на виконання Указу Президента України «Про вдосконалення вищої освіти в Україні» (від 3.07.2020 № 210/2020) та відповідних доручень Прем’єр-міністра України (№ 23502/2/1-20 від 12.06.2020 та № 23502/3/1-20 від 13.06.2020).

 

Необхідність розробки Стратегії розвитку вищої освіти викликана завершенням у 2021 р. дії Національної стратегії розвитку освіти в Україні (Указ Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013), посиленням глобальних викликів, які виникли перед світовою економікою на сьогодні, посиленням впливу глобального ринку праці й освітніх послуг, ризиків і загроз, які повстали перед економікою країни в останні роки, а найбільше – розвитком технологій нового покоління, загостренням демографічних і соціальних проблем тощо.

 

Нормативно-правову базу підготовки документа склали: Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».

 

При розробці були враховані рекомендації щодо розробки стратегічних документів, затверджені Постановою КМУ «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» (від 11.11.2015 № 932, зі змінами). Ознайомитись з текстом Стратегії можна тут.

 

Також у порядку законодавчої ініціативи Міністерство освіти і науки України підготувало та подало на розгляд Уряду:

 

 • проєкт ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків», що схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України;
 • проєкт ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій», метою якого є підвищення рівня впровадження (комерціалізації) результатів наукових досліджень.

 

Також підготовлено проекти наступних документів:

 

 • розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції державної програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на 2021- 2026  роки» та «Про схвалення Концепції реалізації державної політики розвитку українських е-інфраструктур до 2023 року та затвердження Плану заходів з її реалізації»;
 • проєкт змін до ЗУ «Про наукову і науково-технічну експертизу»;
 • проєкт змін до ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо врегулювання питань, пов’язаних з Національним фондом досліджень України;
 • проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи»;
 • проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 494» для забезпечення реалізації права наукових працівників на отримання надбавки за стаж наукової роботи.

 

Серед цілей команди МОН на 2021 рік:

 

 • проєкт ЗУ «Про основні засади формування та реалізації пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні»;
 • проєкт зміни до ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність», зокрема, щодо застосування до визначення терміну «молодий вчений» критерію кількості років після отримання наукового ступеня»;
 • проєкт постанови КМУ «Про оплату праці керівних, наукових та інших працівників, які проводять наукові та науково-технічні розробки, закладів і установ науки і освіти, що належать до бюджетної сфери» щодо формування нових єдиних підходів до оплати праці наукового працівника.

 

На сайті Міністерства енергетики України розміщені повідомлення про оприлюднення для обговорення наступних проектів Законів України:

 

 • «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку виробництва та споживання біометану», прийняття якого сприятиме створенню в Україні прозорого ринку біометану, збільшенню обсягів виробництва біометану, дозволить скоротити імпорт природного газу, використовувати українську газотранспортну систему для експорту біометану в країни ЄС, підвищити економічну привабливість біоенергетичних проектів для потенційних інвесторів, у тому числі іноземних, зменшити викиди парникових газів.

та